Raees Trailer -Shah Rukh Khan Dhingana (Raees) Laila Main Laila (Raees) Zaalima (Raees) Udi Udi Jaye (Raees) Ei Srabon (Baishey Srabon) -Bengali Ekbar Bol (Baishey Srabon) -Bengali Je Kawta Din (Baishey Srabon) -Bengali Gobhire Jao (Baishey Srabon) -Bengali Dhat Teri Ki (Badshah The Don) -Bengali Piya Tore Bina (Badshah The Don) -Bengali Mubarak Eid Mubarak (Badshah The Don) -Bengali